Зипи за децата

Участвайки в програмата „Приятелите на Зипи”, за децата от един клас са необходими малко допълнителни пособия. Те могат да се осланят на въображението и идеите си, чрез които се включват в занятията. Налични са подпомагащи материали за унагледяване, с чиято помощ децата по-успешно преминават през различните дейности към всяко занятие. Други неща децата биха могли да изработват заедно в процеса – често класовете измайсторяват свой собствен Зипи от разнообразни материали или пък учителят подготвя такъв за тях.

Всяка от историите за Зипи и неговите приятели деца е съпроводена от илюстрации, които класът разглежда, докато учителят прочита историята на глас. Така децата могат да се потопят в разказите, като получават допълнителен стимул да проследяват фабулата с помощта на картините.

Игрите и дейностите към занятията са подкрепени от материали като карти, „мистериозна ктуия” и плакат с правилата на групата, които са на разположение за целия клас, както и в помощ на учителя. Децата разполагат още със свое картонено човече, с което лесно могат да се идентифицират (изрисувайки го и давайки му име), както и да участват през него в различните игри. В края на всяко занятие децата попълват кратка картинна анкета за тяхното мнение и чувства към обсъжданата тема.

В края на програмата участниците тържествено получават корона и сертификат за успешно преминат курс в „Приятелите на Зипи”. Те допълнително овластяват децата, че са добили нови знания и умения и представляват подобаващ завършек на приключението, в което са се впуснали от начало до край.